Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

emy
..
منذ 6 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  185

'يقول العقاد :إن الفكرة الواحدة جدول منفصل ... أما الأفكار المتلاقية فهى المحيط الذي تتجمع فيه الجداول جميعا ، والفرق بينهما وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق الواسع والتيار الجارف، وبين الشط الضيق والموج المحصور....' .

(أ) هات ما يلي :

1- مرادف : 'المتلاقية' . 2- مضاد :'تتجمع'.

3- مفرد : ' الموج' . 4- جمع : 'الأفق' .

(ب) بم شبه العقاد الفكرة الواحدة والأفكار المتلاقية؟

(جـ) 'جدول منفصل'.علام يدل هذا التعبير؟

(د)أكمل : 'الجارف' ،'المحصور ' بينهما:............................، يفيد: .......................

اجابة (1)

(أ) 1- المتقابلة .

2- تتفرق .

3- الموجة .

4- الآفاق .

(ب) شبه العقاد الأفكار المتلاقية بأنها المحيط الذي تتجمع فيه الجداول معا .

(جـ) يدل على أن الفكرة الواحدة محدودة التأثير ، وقليلة القيمة .

(د) تضاد - توضيح المعنى وتأكيده .

اضف اجابتك