Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

Elsharkawy
..
منذ 5 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  93

ـ من نص ' النسور ' محمد إبراهيم أبو سنة : النسممممممممممممور الطليقممممممممممممة فممممممممممممى األفممممممممممممق ترفمممممممممممممممممممع هاماتهممممممممممممممممممما وتحلمممممممممممممممممممق تعلممممممممممممممممممممو وتخفممممممممممممممممممممق بممممممممممممممممممممالزهو ال تتممممممممممممممممذكر خضمممممممممممممممممر السمممممممممممممممممهول بخيراتهمممممممممممممممممممممممممممممما .... تتعقممممممممممممممممممممممممممممممب ورد الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذرا فممممممممممممممممممممى الفضمممممممممممممممممممماء السممممممممممممممممممممحيق وحلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال ) أ ( فى ضوء فهـمك معانى الكلمـات فى سـياقـهـا تخير الصواب مما بين القوسيـن فيما يلى : 1ـ معنى ' الزهو ' : ) البهاء ــ السرور ــ ال ُحسن ــ االفتخار ( 2ـ مفرد ' هامات ' : ) َهم ــ همة ــ هائمة ــ هامة ( 3ـ مضاد ' السحيق ' : ) السهل ــ القريب ــ الضيق ــ العالى ( ِ يصور المقطع صنفً . ّ ) ب ( 1ـ ا من الناس عبر عن ذلك بأسلوبك . 2ـ ما داللة كل من : ' الطليقة ' و ' ورد الذرا ' فى موضعيهما ؟ ) جـ ( وضح الخيال فى قوله : ' حلم الكمال'. وبين قيمته الفنية . ) د ( ' النسور على وعى بما يدبر لها .' اكتب مما تحفظ من النص ما يدلعلى هذا المعنى

اضف اجابتك